Wypominki za zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W dniach od 1 do 8 listopada, wierni którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych (choćby tylko w myśli) oraz wypełnią stałe warunki, mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Stałymi warunkami wszystkich odpustów, są: 1 – stan łaski uświęcającej (wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszechnego), 2 – przyjęcie Komunii Świętej, 3 – modlitwa w intencjach, które papież podaje by się modlono (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo).

Rozpoczynamy szczególny czas modlitwy za zmarłych. Wspominając naszych bliskich zmarłych dobroczyńców, duszpasterzy, dobrodziejów, obrońców ojczyzny, przyjaciół, krewnych wpisujemy na wyłożonych kartkach wyraźnie ich imiona, składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w kościele za dusze, które są w ręku Boga. Kartki wypominkowe można pobrać ze stolika przy wyjściu z kościoła. Wypisane kartki przynosimy do zakrystii. Modlitwa wypominkowa od 2 do 14 listopada. Będziemy modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia pół godziny przed każdą Mszą świętą wieczorną.

Udostępnij za pomocą...