Parafialny Zespół „Caritas” – prowadzi działalność charytatywną na rzecz ubogich parafian, rodzin wielodzietnych, bezrobotnych i chorych. Zadeklarowane kwoty można wpłacać w każdą II niedzielę miesiąca.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)
współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Program Fundusze Europejskie

Udostępnij za pomocą...