Święty Urban I, papież

Posłuchaj Hymnu:

Wśród patronów świętych w niebie jest męczennik dawnych lat.
Jego krew zasiewem chrześcijan, co wskazuje Boży ład.
W Jego ręku winne grono, Eucharystii świętej znak,
Wierny Panu, wszystkich Bożych Sługa sług.

Urbanie, święty Patronie,
Gród Winny w opiekę weź.
Papieżu, prowadź ku Prawdzie,
Dróg wiary, nadziei strzeż.

Tobie święty opiekunie powierzamy nasze dni:
Wszystkie smutki i radości, najpiękniejsze nasze sny.
Złóż je Bogu na ołtarzu, by uświęcił każdy trud,
I ozdobił nasze życie blaskiem cnót.

Twoje ręce rozdawały Eucharystii wielki dar,
Jezus bowiem Ci zaufał, widząc pragnień Twoich żar.
Naucz, jak otworzyć serca, gdy przychodzi Panów Pan,
Byśmy godnie Go przyjęli, pomóż nam!

Dziś potrzebna Twa modlitwa, by zły duch nie zwodził nas,
Zaciemniając światło wiary i nadziei gasząc blask.
Pomóż dzisiaj więc przywrócić wartość prawdy naszych słów,
Byśmy mogli się wolnością cieszyć znów.

Ty w opiekę nasze miasto już od wieków chciałeś wziąć
My spełniamy Twe pragnienia i wołamy: z nami bądź!
Bądź patronem wszystkich, którzy zamieszkują Winny Gród.
By się każdy Twą opieką chlubić mógł!

Melodia: Ks. dr Bogusław Grzebień
Słowa: Komitet św. Urbana I

Pontyfikat św. Urbana I przypadał na lata 222-230. W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola. Patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Według podania to św. Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra.

Ikonografia i patronaty
Św. Urban przedstawiany jest w stroju papieskim i w tiarze, z księgą, z krzewem winnym, z winogronami, z mieczem,z kielichem, z przewróconym idolem pogańskim.

 

Patronuje plantatorom winnic, bednarzom, rolnikom, ogrodnikom, winnicom i winu, dobrym urodzajom, wzywany jest w czasie burzy i piorunów, powodzi, suszy, chroni pola i winnice przed mrozem, gradem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi, chroni przed pijaństwem.
Jest Patronem: Maastricht w Holandii; Toledo, Troyes, Walencji w Hiszpanii, w Polsce: Gogolina, gminy Kobiór oraz Cieczowej, a w 2010 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej został Patronem Miasta Zielona Góra.


          Nasza parafia jest w posiadaniu relikwii św. Urbana I 
                                     pierwszego stopnia.

Litania do św. Urbana I – papieża i męczennika


Kyrie eleison, Chryste eleison,

Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas ,
Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże,  

zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże,  
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, 
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże,     
zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Matko Boża,
módl się za nami

Święty Urbanie I, papieżu i męczenniku,
módl się za nami
Naśladowco apostołów,

módl się za nami
Następco Piotra Apostoła,  
módl się za nami

Papieżu zatroskany o szacunek dla wszystkiego, co święte,   
módl się za nami
Męczenniku ścięty mieczem jak Paweł Apostoł,
módl się za nami   
 

Papieżu uczący miłości do Jezusa w Tajemnicy Eucharystii, 
módl się za nami

Papieżu zatroskany o piękno świętej liturgii,
módl się za nami
Papieżu zabiegający  o godne miejsce dla konsekrowanego Chleba i Wina,
módl się za nami

Wierny Chrystusowi pośród prześladowań,
módl się za nami
Wierny Kościołowi do przelania własnej krwi,
módl się za nami
Wierny swej posłudze Ludowi Bożemu,
módl się za nami

Wierny świadku nadziei życia wiecznego, 
módl się za nami
Wierny głosicielu Słowa Bożego, 
módl się za nami

Obrońco idących drogami Ewangelii   

módl się za nami
Obrońco prześladowanych dla imienia Chrystusa,  
módl się za nami
Obrońco Krzyża Chrystusowego,
módl się za nami
Obrońco wartości, które nie przeminą,                                            módl się za nami

Dobry pasterzu pierwszych wieków Kościoła,                                
módl się za nami
Pasterzu oddający życie za Chrystusowe owce
módl się za nami
Pasterzu łagodny i roztropny
módl się za nami 
Pasterzu szukający zagubionych na bezdrożach pogańskiego życia,
módl się za nami

Nauczycielu przynoszący poganom światło prawdy i nadziei, 

módl się za nami 

Nauczycielu wiary, która prowadzi ku wieczności,                        
módl się za nam
i
Nauczycielu szukających sensu życia,     
módl się za nam
i
Nauczycielu świętych i wiernych synów Kościoła,  

módl się za nami
Nauczycielu wskazujący miłość Boga i bliźniego jako drogę życia,
módl się za nami

Opiekunie winnej latorośli, 

módl się za nami
Obrońco upraw pośród wichrów i gradu,  
módl się za nami
Obrońco upraw pośród ulewy i burzy
módl się za nami
Patronie winiarzy,   
módl się za nami
Patronie ogrodników,

módl się za nami 
Patronie Zielonej Góry,  
módl się za nami

Patronie naszej parafii,

módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami                                                                                                 

 

P. Módl się za nami św. Urbanie I, papieżu i męczenniku.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który doprowadziłeś papieża Urbana I do chwały męczenników, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy strzegli naszej wiary, nadziei i miłości i w ten sposób doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Udostępnij za pomocą...