Zarządzenie w sprawie I Komunii Św. w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

14.04.2020 r.
Zarządzenie dotyczące organizacji I Komunii Świętej
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 
W związku z trwającym nadal stanem epidemii wszystkie uroczystości pierwszokomunijne w diecezji zostają odwołane. Nowe decyzje dotyczące przygotowania i zorganizowania I Komunii św. zostaną podjęte po ustaniu epidemii i powrocie dzieci do szkół.
 
Ks. W. Lechów
Dyrektor WNK