Dyspensa od zachowania 4 przykazania w piątek 1 maja 2020 r.

Na podstawie kan. 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a także katolikom przebywającym 1 maja 2020 r. (św. Józefa Rzemieślnika – patrona ludzi pracy) na jej terytorium, udzielam dyspensy od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych” –  bp. Tadeusz Lityński.

Pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zachęcił jednocześnie wiernych do podjęcia innych form pokuty: “zwłaszcza uczynków miłości i pobożności”.