Duszpasterze

Duszpasterze

Proboszcz

ks. kan. mgr Mirosław DONABIDOWICZ ( w parafii od 1.08.2009)

Wikary

ks. mgr Marcin BOBOWICZ ( w parafii od 01.10.2018 )

Wcześniej

ks. mgr Paweł TERZYK (w parafii od 22.08.2014 do 30 września )

ks. mgr Rafał GOLUCH

Posted by | View Post | View Group